MBTI

שירלי פולק
Share on FacebookPin on Pinterest
איש קשר
שירלי פולק
טלפון
כתובת
תל אביב


הוספת פרטים רבים ככל האפשר תקל על מתן תשובה מהירה ואפקטיבית

ההודעה נשלחה בהצלחה

תוכן

MBTI הוא אבחון אישיות מדויק להפליא, המתאר מי אתה ואיך אתה נוהג. המודל חושף את ה DNA ההתנהגותי שלך, כלומר את מערכת ההפעלה או דפוסי החשיבה האוטומטיים על-פיהם אתה נוהג. האבחון עונה על שתי מטרות עיקריות: להכיר את עצמך טוב יותר להבין ולקבל את הקרובים לך בבית או בעבודה.

דרג את הספק

כדי לדרג

הוספת המלצה