Noam Ofer

Fillip

5/5 (1)
Share on FacebookPin on Pinterest
איש קשר
טלפון
כתובת


הוספת פרטים רבים ככל האפשר תקל על מתן תשובה מהירה ואפקטיבית

ההודעה נשלחה בהצלחה

תוכן

Fillip הוא מיזם כלכלה שיתופית שקם במטרה לשנות את שוק השמת העובדים, על ידי הפעלת צבא של מהנדסים מכל תחום אשר ממליצים על החברים שלהם למשרות.

דרג את הספק

כדי לדרג

הוספת המלצה