מפטרים ונשארים אנושיים- הליך שימוע תקין

מאז ומעולם פיטורים הם חלק מעולם העבודה. אף אחד לא אוהב לפטר, אבל מישהו חייב לעשות את זה. כיום האחריות על ביצוע הליך שימוע נתונה בידי משאבי האנוש והתפקיד שלנו הוא ראשית לשמור שהתהליך מתבצע בצורה תקינה ובהתאם לחוק ושנית אבל לא פחות חשוב, לדאוג שאנחנו (והארגון) שומרים על האנושיות מתוך הבנה שהתהליך אינו פשוט עבור העובד המפוטר (בלי קשר לסיבת הפיטורין). אז איך עושים הליך שימוע תקין?

א.  מפטרים ונשארים אנושיים- הליך שימוע תקין: מכתב זימון לשימוע

 1. יימסר לעובד מבעוד מועד ובזמן סביר מראש.
 2. פירוט מטרת השימוע: פיטורים, הרעת תנאים, אי חידוש חוזה, העברה מתפקיד לתפקיד.
 3. פירוט הנימוקים והסיבות לרבות דוגמאות לאירועים ותאריכים.
 4. תאריך, שעה ומיקום עריכת השימוע.
 5. נוכחים מטעם המעסיק.
 6. לציין את זכותו של העובד להיות מיוצג בשימוע על ידי כל גורם שיבחר.
 7. מותר לציין במכתב כי לעובד זכות לוותר על זכותו לשמוע ועל זכותו להגיב על הטענות – בכתב.
 8. ציון העובדה כי במידה והעובד לא יתייצב להליך השימוע במועד שנקבע אזי רואים אותו כמי שוויתר על זכות זו.
 9. השימוע צריך להיערך בפני הפורום המוסמך לדון בהעסקתו ופיטורין של העובד.
 10. חשוב להזמין לשימוע את הממונה הישיר של העובד.

ב.  מפטרים ונשארים אנושיים- הליך שימוע תקין: מהלך השימוע

 1. עריכת פרוטוקול מפורט של ישיבת השימוע: מי נוכח, תאריך, שעה, אם יש אירוע חריג במהל השימוע. בתום השימוע יש לתת לעובד העתק מהפרוטוקול.
 2. הצגת הטענות והנימוקים העומדים בבסיס השימוע ודוגמאות לאירועים ספציפיים אם רלוונטי. אין להעלות במהלך השימוע טענות נוספות שלא נרשמו בזימון לשימוע.
 3. שמיעת תגובת העובד לכל הטענות במלואן ורישומן בפרוטוקול.
 4. בתום השימוע יש להודיע לעובד כי החלטה סופית תימסר לו במועד מאוחר יותר לאחר שתשקלו את כל טענותיו.

ג.  מפטרים ונשארים אנושיים- הליך שימוע תקין: ממה להיזהר בהליך השימוע

 1. אין לקבל החלטה במהלך הישיבה עצמה או כל החלטה בנוכחות העובד.
 2. חשוב לשמור על אווירה עניינית ולהמעיט ככל שניתן בהבעת רגשות ועימותים במהלך השימוע.
 3. יש לערוך את השימוע "בלב פתוח ובנפש חפצה".
 4. "חשוב להדגיש גם במהלך השימוע כי מדובר ב"כוונה" בלבד, שהחברה "שוקלת".
 5. להישמר מפליטות פה, וכחנות או כל דבר שעלול להתפרש על ידי העובד כקבל החלטה בעיינו מראש.
 6. מודגש שוב – להימנע מהעלאת טענות חדשות כלפי העובד – טענות אשר לא נרשמו בזימון לשימוע.
 7. יש לקבל החלטה על סמך שיקולים מקצועיים ורלוונטיים.

ד.  מפטרים ונשארים אנושיים- הליך שימוע תקין: לאחר השימוע

     1 . לקיים דיון בטיעונים שהועלו על ידי העובד ולבדוק אם יש בהם טעם / האם יש בהם כדי למנוע את כוונת השימוע               ובמקרים של ספק להתייעץ עם היועץ המשפטי של החברה.

 1. ממועד השימוע יש להקפיד על זמן סביר עד להודעת ההחלטה לעובד בעניינו. על החברה לעשות הליך שיקול דעת ממשי בטענות העובד.
 2. עם קבלת ההחלטה בעניינו של העובד יש למסור לו את ההחלטה בכתב.

ה.  מפטרים ונשארים אנושיים- הליך שימוע תקין: הודעת הפיטורין

 1. עם קבלת ההחלטה על פיטורי העובד, לאחר עריכת שימוע כמתחייב, יש להעלות על הכתב ולשלוח לעובד מכתב פיטורין / סיום העסקה. במכתב יצוין כי בהמשך לישיבת השימוע שנערכה לעובד ולאחר שנבחנו מכלול הנסיבות והשיקולים הרלוונטיים בעניינו, הוחלט על סיום העסקתו בחברה. להקפיד על הודעה מוקדמת.
 2. מכאן, יחול הליך פיטורין על פי החוק ועל פי הסכם העבודה הקיים לעובד.

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להעזר בייעוץ מקצועי במידת הצורך.


נכתב ע"י טל תמרי, VP HR at Meta Networks

גלי תמצא לי