Edna Cohen

עדנה כהן

טל
Share on FacebookPin on Pinterest
איש קשר
טל
טלפון
כתובת
מושב תומר


הוספת פרטים רבים ככל האפשר תקל על מתן תשובה מהירה ואפקטיבית

ההודעה נשלחה בהצלחה

תוכן

עדנה כהן, מתכננת פיננסית בהסכמה בינלאומית, מומחית למיסוי בפרישה, מומחית לביטוחים פנסיונים. מקיימת הדרכות, סדנאות ותהליכים אישיים בתחום הליווי לפרישה, תכנון פיננסי וליווי להשקעות (מתאים גם למנהלים). מדריכה עובדים לקראת פרישה בנושאי מימוש זכויות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, מימוש הפוטנציאל הפיננסי, שימור והגדלת ההון ויציאה "חלקה" לפרישה במינימום מס ומקסימום רווחה כלכלית.

דרג את הספק

כדי לדרג

הוספת המלצה